Wednesday, December 17, 2008

收到神秘禮物


好開心, 今日收到香港中學同學嘅禮物同相片. 除左兩位主角之外, D相裡面都有幾個好似熟口熟面嘅同學. 希望出年有假可以返去探佢地啦 ^^

No comments: