Saturday, October 13, 2007

行街,睇戲,食飯


好似好耐冇一次過行街,睇戲,食飯

睇戲: 睇左"色戒", 學表哥話齋係兩個女人話去睇既........不過套戲真係幾好睇. 反而覺得果幾場xxx戲可有可無

行街: 食飯前行左一陣, 毛啦啦跟住入左間dum dum店, 入之前只係見到好多Happy Face響外面, 入去之後先知..... -_-"

食飯: 試左間新野食日本菜, D野食ok, 最好食應該係個帶子, 最唔掂就係D酒 >.<

No comments: